Home / Đơn hàng thực tập sinh

Đơn hàng thực tập sinh

Đơn hàng tuyển lao động xuất khẩu diện thực tập sinh Nhật Bản diện 1 năm, 3 năm.

TUYỂN 6 NỮ LÀM THỦY SẢN TẠI SHIZUOKA

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng thực tập sinh  : 6 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh Shizuoka – Ngành nghề:      Thủy sản – Công việc cụ thể:  chế biến thủy sản – Thời gian hợp đồng của người lao động:  03 Năm …

Read More »

TUYỂN NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TỈNH TOKUSHIMA

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng thực tập sinh  : 6 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh Tokusima – Ngành nghề:      Nông nghiệp – Công việc cụ thể:  trồng và chăm sóc nấm hương – Thời gian hợp đồng của người lao động: …

Read More »

TUYỂN 9 NAM ĐÓNG THÙNG TỈNH GIFU

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng thực tập sinh  : 9 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh Gifu – Ngành nghề:      Đóng thùng – Công việc cụ thể:  đóng thùng các sản phẩm về gốm – Thời gian hợp đồng của người lao …

Read More »

TUYỂN 3 NAM ĐÚC KHUÔN NHỰA TẠI GIFU THÁNG 1/2016

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG + Số lượng thực tập sinh tham gia thi tuyển : 03 Nam + Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh Gifu + Ngành nghề: Đúc khuôn nhựa + Công việc cụ thể: Gia công, đúc khuôn nhựa + Thời gian hợp đồng của người lao động: …

Read More »

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY MẶC TẠI HIROSHIMA THÁNG 1/2016

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng thực tập sinh  : 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh Hiroshima – Ngành nghề: May mặc – Công việc cụ thể: May áo sơ  mi, đồ trẻ em – Thời gian hợp đồng của người lao động:  03 Năm 2. …

Read More »

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI TOKYO THÁNG 1/2016

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng thực tập sinh  : 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh Tokyo – Ngành nghề: Chế biến thủy sản – Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản – Thời gian hợp đồng của người lao động:  03 Năm 2. ĐIỀU …

Read More »