Tin Tức – Sự Kiện

Bao gồm nhiều hình ảnh, video về các hoạt động học tập, xuất cảnh của các bạn tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản tại Công ty chúng tôi.

Những đoàn bay tháng 4 – xuất khẩu lao động Nhật Bản

Đăng ngày 16/05/2023
xuất khẩu lao động nhật bản tháng 4

Chia tay các bạn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản tháng 4 Tháng 4 qua đi, các anh lên đường qua Nhật làm việc mạnh giỏi nhé. Chúc các anh thành công trên con đường đã chọn. Các bạn xem thêm các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản phù hợp tại đây!