Video

Bao gồm những video cập nhật về các thông tin học tập, công việc xuất khẩu lao động nhật bản tại trung tâm.